• TMExpress cung cấp dịch vụ vận chuyển Trung - Việt tổng hợp. Ưu điểm của hình thức vận chuyển này là chủng loại sản phẩm đa dạng, hàng hóa không bị giới hạn về nguồn mua hàng (hàng mua từ sàn Thương m...
  • Bạn muốn nhập hàng Trung Quốc tại TMExpress nhưng chưa nắm rõ quy định và chính sách như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm kiếm câu trả lời ngay sau đây nhé.
  • Bảo mật thông tin quý khách hàng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của TMExpress. Chúng tôi luôn nỗ lực áp dụng những phương thức bảo mật tốt nhất để quản lý và bảo mật thông tin củ...
  • Xử lý Khiếu nại là quá trình tiếp nhận, xử lý các vấn đề mà các bên cung cấp dịch vụ không thực hiện đúng theo quy định của các dịch vụ mà TMExpress và các đối tác cung ứng dịch vụ cung cấp. Hãy...
  • Chúng tôi chỉ nhận hàng ký gửi khi Khách hàng đã tạo đơn "HÀNG KÝ GỬI" trên hệ thống https://tmexpress.vn/ .Trường hợp những kiện hàng của Quý khách không thực hiện theo đúng quy trình ký gử...
  • Xử lý Khiếu nại là quá trình tiếp nhận, xử lý các vấn đề mà các bên cung cấp dịch vụ không thực hiện đúng theo quy định của các dịch vụ mà TMExpress và các đối tác cung ứng dịch vụ cung cấp....