Bảng giá dịch vụ đặt hàng Trung Quốc tại https://tmexpress.vn

Thông thường 1 đơn hàng order Trung Quốc sẽ bao gồm các chi phí sau : 

Tiền mua hàng + Phí ship nội địa + phí dịch vụ + phí vận chuyển

Tùy thuộc đặc tính từng đơn hàng mà quý khách sẽ có lựa chọn cố định hoặc tùy chọn cho các chi phí trên 

https://tmexpress.vn xin liệt kê chi tiết theo bảng dưới đây để khách hàng dễ dàng lựa chọn tối ưu chi phí:

STT Tên chi phí Diễn giải Cố định Tùy chọn
1 Tiền mua hàng Chi phí trả mua hàng hiển thị hoặc thỏa thuận khi thực hiện mua hàng trung quốc tại shop taobao, 1688, pinduduo… x
2 Phí ship nội địa Phí chi trả cho việc gửi hàng từ shop tới kho Trung Quốc của Tmexpress.vn x
3 Phí dịch vụ Phí chi trả cho việc Tmexpress.vn thực hiện đàm phán, mặc cả, thỏa thuận mua hàng x
4 Phí vận chuyển Phí chi trả cho việc Tmexpress.vn thực hiện việc vận chuyển hàng hóa từ kho Trung Quốc về kho Việt Nam x
5 Phụ phí trả hàng Phí ship hàng hòa từ kho Việt Nam đến tận tay khách hàng

Bảng giá phí vận chuyển áp dụng cho hàng hóa order hoặc hàng hóa ký gửi vận chuyển từ kho Trung Quốc về kho Việt Nam: